kultur_visborg-husfli_01.png
kultur_visborg-husfli_02.png
VISBORG HUSFLID

Visborg, Hadsund

 

Visborg Skole blev nedlagt i 2004 og fungerede indtil 2009 som Børnenes Friskole. Siden har bygningerne stået tomme.

Foreningen Visborg Husflid ønsker at købe og transformere de gamle skolebygninger til et egentligt husflidscenter.

Finansieringen skal ske gennem fondsbevillinger.

Der ønskes tidssvarende lokaler - en bygning til glas/porcelæn, en til træ og en til omsorgsarbejdet, hvilket svarer til de tre nye bygninger der er på skolen.

Hertil ønskes der forskellige aktiviteter i den gamle hovedbygning, med lokaler til EDB, syning, vævning, møbelpolstring, maling og et køkken hvor der kan undervises i madlavning.

Det gamle cykelskur foreslåes indrettet til stenhugning.

Endelig er det foreslået at den eksisterende gymnastisal erstattes af en moderne, multifunktionels samlings- og aktivitetshal.

Program

Transformaion af landsbyskole til husflidcenter

 

Klient

Visborg Husflid

 

Kontaktperson

Formand Conrad Conradsen

 

Samarbejdspartnere

-

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

-

 

Periode

2014

 

Sted

Visborg

 

Status

Skitseprojekt

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering