erhverv_vestforb-vejeb_01.png
erhverv_vestforb-vejeb_02.png
VESTFORBRÆNING I/S - Glostrup

Vejebod

 

Bygningen består af en fremskudt "kontrolpost" med reception og personalefaciliteter og en tilstødende fløj med kontorer og værksteder i to etager.

 

Forslaget omfatter nyt facadeudtryk, tilbygning af en ny mellembygnig med chaufør "vandspot", samt udvidelse af den bagerste kontorfløj.

 

Facaden bearbejdes med betontryk, nye antikrefles glasmaterialer, indfarvet zink og felt til facadeudsmykning.

 

 

Program

Udvidelse af eksist. vejebod

 

Klient

Vestforbrændig I/S, Glostrup

 

Kontaktperson

Lotte Kaster Petersen

 

Samarbejdspartnere

-

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

-

 

Periode

2012 - 2013

 

Sted

Glostrup

 

Status

Skitseprojekt

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

 

 

FJORDEN arkitekter maa k/s Søndre Kajgade 16, st. 9500 Hobro :: info@arkfjorden.dk ::  T +45 9852 2218 ::  CVR 2941 2529