erhverv_vestforb-mandsk_01.png
erhverv_vestforb-mandsk_02.png
erhverv_vestforb-mandsk_03.png
VESTFORBRÆNING I/S - Frederikssund

Mandskabsbygning

 

Genbrugs- og affaldssorteringsanlæget ved Frederikssund har oplevet fornyet fokus og vækst iden for de sidste par år.

Anlægets faciliteter bliver derved for små ligesom bygningerne fremstår nedslidte og utidssvarende.

 

Generelt: - Bygningen udformet som en 2 etagers bygning - Bygningen er placeret midt på skråningen mod åen. De to etager gør det muligt at udnytte terrænfaldet

 

Facader er beklædt med hvide metalplader i henhold til designmanual. Pladerne er inddelt så de fanger linjer fra vinduer og døre.

I underetagen skaber farvesatte “hulpaneler”, på en enkelt og afdæmpet måde liv og farve til facaden. Hullerne giver samtidig dagslys til omklædningsrummene.

 

For at skabe visuel samhørighed mellem de 3 servicebygninger (ny- og eksisterede mandskabsbygning samt administrationsbygning), er de udformet med ens tagløsning - saddeltag med markant hældning og uden udhæng.

Program

Ny mandskabsbygning med kantine, renovering og ombygning af eksisterende dministartions- og mandskabsbygning

 

Klient

Vestforbrændig I/S, Glostrup

 

Kontaktperson

Lotte Kaster Petersen

 

Samarbejdspartnere

-

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

376 m² nybyg.

Ca. 550 m² renovering

 

Periode

2013

 

Sted

Frederikssund

 

Status

Skitseprojekt

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering