sundh_sygh-himm-overdaek_01.png
sundh_sygh-himm-overdaek_02.png
sundh_sygh-himm-overdaek_03.png
SYGEHUS HIMMERLAND - NY HOVEDANKOMST

Skitseforslag

Hobro

 

Forløbet fra ankomstområdet hvor patienter ankommer via taxa, sygetransport og privatbil og frem til hovedindgang, fremstår idag uoverdækket.

Endvidere vurderes hovedingangens nuværende udformning meget neutral og er ikke med til at lette orineteringen på området.

Der er med andre ord brug for et pejlemærke - en klar, visuel markering af sygehusets hovedindgang.

Ønsket var at indgangen bør overlappe aflæsningsområdet og samtidig må der ikke være generende konstruktioner overfor eksempelvis varerbiler.

 Overdækningens tagflade kræves etableret i en højde som tillader at lastbiler kan passere uhindret nedenunder.

Overdækningen foreslåes udformet som en asymetrisk skive der fra hovedindgangen skråner let op mod aflæsningszonen og ender i en markant og synlig  spids hvor sygehusets logo monteres.

Den yderste spids af skiven fremstår svævende, båret af en "skov" af spinkle søjler og trækbånd fordelt omkring gangforløbet til indgangen.

En stor, cirkulær og glasoverdækket udskæring giver lys foran de automatiske indgangsdører.

Program

Ny overdækning ved hovedankomst

 

Klient

Sygehus Himmerland

Hobro

 

Kontaktperson

-

 

Samarbejdspartnere

-

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

-

 

Periode

2013

 

Sted

Hobro

 

Status

Skitseprojekt

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering