institu_stoldal_01.png
institu_stoldal_02.png
institu_stoldal_03.png
BØRNEHAVEN STOLDALEN

Hobro

 

Med Hobro Boligforening som bygherre, og Red Barnet som bruger blev det bestemt at eksisterende børnehave skulle nedrives og ny opføres. Børnehave/vuggestue indeholder 3 børnehavegrupper, en vuggestuegruppe og personale faciliteter m.m. Bygningen er opført i lette facadeelementer med eternitplader i 2 grå nuancer, som facadebeklædning.

Taget er udført i kassetter, som ensidig taghældning med listedækning.

Mod syd og legeplads er grupperum med stor glaspartier, for at få optimal lys indfald og adgang til legplads fra alle grupper.

 

Konkurrenceforslaget blev ikke udført.

Nyt forslag blev udarbejdet efter nyt program.

Del af eksisterende bygning på ca. 100m² blev genanvendt til personalefaciliteter.

 

Program

Ny børnehave

 

Klient

Hobro Boligforening

 

Kontaktperson

Forretningsfører Leo Nielsen

 

Samarbejdspartnere

Red Barnet

Leder Hans Poulsen

 

Totalrådgiver

TriConsult a/s

 

Type

Indbudt konkurrence

- 1. præmie

 

Byggesum

Kr. 7,5 mil.

 

Størrelse

650 kvm.

 

Periode

2007

 

Sted

Hobro

 

Status

Opført

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn

 

 

 

FJORDEN arkitekter maa k/s Søndre Kajgade 16, st. 9500 Hobro :: info@arkfjorden.dk ::  T +45 9852 2218 ::  CVR 2941 2529