omsorg_soedisbk_01.png
omsorg_soedisbk_02.png
omsorg_soedisbk_03.png
SØDISBAKKE MARIAGER

Specialpædagogisk aktivitets- og botilbud

 

Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne:

 

Tegnestuen har udarbejdede dispositionsforslag for etablering af 66 nye boliger.

Efterfølgende har tegnestuen forestået ombygning af eksisterende bygninger benævnt Tårnly og Fjordblink, samt enkelte øvrige bygninger.

Tårnly omfattede ombygning og indretning af 10 boliger og fællesrum fordelt over to etager. I tagetagen blev tillige disponeret fællesarealer.

Fjordblink omfattede ombygning og indretning af 4 2-rums boliger samt etablering af fællesrum og kontor.

I fredsskoven nær Sødisbakke er disponeret etablering af svæve-/oplevelsesbane for stedets beboere.

Det nuværende bygningsanlæg på Sødisbakke omfatter bl.a. et nedlagt vandtårn som oprindeligt betjente Mariager by. Bygningen er blevet facaderenoveret og ombygget til oplevelses-/udsigtstårn ligeledes for beboerne på Sødisbakke.

Udvidelse af administrationen i uudnyttet tagetage, blev afsluttet i 2013.

 

Program

Løbende modernisering,

renovering og udbygning:

- Tårnly - boliger

- Fjordblink - boliger

- Disponering af 66 boliger

- Indretning fællesrum

- Kantineombygning

- Nye møderum

- Sprinkling af boliger

- Oplevelsestårn

- Svævebane i skoven

- Udvidelse af administration

 

Klient

Region Nordjylland

 

Kontaktperson

Forstander Klavs Persson

 

Samarbejdspartnere

Ingeniør Jens Christiansen

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

Kr. 8,5 mil.

 

Størrelse

2007 Fjordblink (1-plan) 499 kvm.

2008 Tårnly (3 etager) 995 kvm.

2011 Højbo (4 boliger, del-reno.) 280 kvm.

2013 Administration (2 etager) 395 kvm.

 

Periode

2005 - 2013 i etaper

 

Sted

Mariager

 

Status

Udført

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn

Byggeledelse

 

 

FJORDEN arkitekter maa k/s Søndre Kajgade 16, st. 9500 Hobro :: info@arkfjorden.dk ::  T +45 9852 2218 ::  CVR 2941 2529