undervis_rosendal_01.png
undervis_rosendal_02.png
undervis_rosendal_03.png
undervis_rosendal_04.png
ROSENDALSKOLEN

Hobro

 

Rosendalskolen, Hobro - Nye undervisningsafsnit, samt ombygning, udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter:

Siden 2005 er skolen løbende blevet udvidet med nyt faglokaleafsnit og undervisningsafsnit.

 

I forbindelse med skolesammenlægninger i 2011, er skolen blevet yderligere udvidet gennem retablering af faciliteter fra andre skoler.

 

Sideløbende er der sket modernisering og udvidelse af lærerværelse, kantine, elevcafe, gymnastiksal, SFO og undervisningslokaler, ligesom udearealerne er blev omlagt.

 

De nye afsnit er blevet til over flere omgange og har derfor fået selvstændige arkitektoniske udtryk, der dog er afstemt og ført i sammenhæng med det eksisterende.

 

Materialerne veksler mellem mursten, metal og eternit.

 

Der har hele vejen igennem været særlig fokus på at forme trykke rammer for fællesskab og på solide og slidstærke løsninger, der lægger op til et minimum af vedligeholdelse.

Program

Nye undervisningsafsnit, ombygning, renovering, nybyggeri

 

Klient

Mariagerfjord Kommune

 

Kontaktperson

Skolechef Peter Møller

Skoleleder Flemming Jørgensen

 

Samarbejdspartnere

Rådgivende Ingeniørfirma

Tri-Consult a/s

 

Type

Begrænset udbud

 

Byggesum

Samlet kr. 22,0 mil.

 

Størrelse

ca. 1.800 m2 nybyg.

 

Periode

2004 - 2012

 

Sted

Hobro

 

Status

Opført

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

planlægning

Projektering

Fagtilsyn