Fjorden Arkitekter

Tegnestuen blev etableret september 2002 i Hobro. Vi ser området omkring Mariager Fjord som vores primære arbejdsområde, men søger og løser opgaver i hele Danmark

VILLA CEGO - GUG

Ny villa med indbygget garage.

MARIAGERFJORD GOLFKLUB

Centralt placeret i golfanlægget, på en nordvendt skråning ned mod Mariager Fjord, er det nye klubhus opført,med et fantastisk panorama mod fjorden samt mod Hadsund by.

Målsætning & vision

Indlevelse er et nøgleord. Gennem analyse af de unikke, stedlige forhold afsøger og kortlægger vi et givent projekts muligheder og begrænsninger. Og gennem en afprøvende, videns- og erfaringsbaseret proces søger vi at skabe arkitektoniske og funktionelle helheder. Vi ønsker at udvikle æstetiske, funktionelle, men også bygbare løsninger, ligesom vi  altid har fokus på, at sikre kvaliteten helt ned i detaljen. Vi tager altid udgangspunkt i opgavens økonomiske ramme og sørger for, at projektet kan udføres til aftalt pris uden at gå kompromis med kvalitet og arkitektur.

FJORDEN arkitekter maa K/S

Søndre Kajgade 16,
9500 Hobro

T: +45 9852 2218
CVR: 2941 2529

info@arkfjorden.dk

Kompetencerområder

Vores primære kompetenceområder spænder over byggeri i alle dets faser - fra ideudvikling, programmering og præsentation, til  projektering inklusiv fagtilsyn og byggeledelse. Tegnestuen tilbyder også løsning af designopgaver, herunder indretningsopgaver og grafisk design.

Vi har erfaring med alle typer samarbejdskonstellationer og danner, afhængig af opgaven,  effektive teams med  andre relevante rådgiverer, konsulenter samt fag-, hoved- eller totalentreprenører.

Alle referencer

Bæredygtighed og miljørigtig projektering

Miljø og bæredygtighed er vigtige  fokuspunkter for tegnestuen. Energioptimering og materialernes miljømæssige effekt tænkes derfor ind i alle projekter.

Ønskes opgaven løst med et særligt fokus på bæredygtighed, vil tegnestuen, i samarbejde med bygherre og andre tilknyttede rådgivere, udvælge særlige indsatsområder, som er relevante for det aktuelle projekt. De udvalgte områder danner herefter grundlag for udformning af en miljøplan for projektering og for den efterfølgende opfølgning.Endvidere kan tegnestuen tilbyde en meget gennemgribende og helhedsorienteret bære-dygtighedsrådgivning med henblik på certificering efter den danske DGNB standard.

Kvalitetssikring

Tegnstuens kvalitetssikring udføres for alle faser. Herved sikres bygherren, at projektet altid lever op til de definerede kvalitetskrav. Vores kvalitetssikringshåndbog beskriver nærmere den detaljerede kvalitetsmålsætning ud fra relevante vejledninger og bekendtgørelser. Projektering sker iht.  manual, med tegningsregistrering og arkivering iht. BIPS-standard.

Kontakt os
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.