erhverv_oestjyskbank_01.png
erhverv_oestjyskbank_02.png
erhverv_oestjyskbank_03.png
ØSTJYSK BANK HAVNDAL

Havndal

 

Østjydsk Bank, med hovedkontor i Mariager, ønsker opført ny bygning for bankens filial i Havndal.

 

Bankens ønske til arkitektonisk udtryk, var en bygning i 2 etager som udtrykte »bankbygning« idet den nye bygning skal afløse bankens filial der er etableret i en boligejendom.

 

Bygningen i betonelementer med teglfacader, samt store glasfacader med solafskærmningspaneler.

 

Tagflader dækkes med pap. Gulve udføres med tæppe i ekspedition samt trægulve i øvrige personalerum.

I området for kundeekspedition samt i vådrum klinker.

Program

Ny Bankfilial

 

Klient

Østjysk Bank

 

Kontaktperson

Souschef Flemming Johnsen

 

Samarbejdspartnere

KOMPOZIT arkitekter, Århus

Ingeniør Jens C. Christiansen, Mariager

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

504 kvm.

 

Periode

2008

 

Sted

Havndal

 

Status

Projekt sat i bero

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering