omsorg_oesterskoven_01.png
omsorg_oesterskoven_03.png
omsorg_oesterskoven_04.png
omsorg_oesterskoven_05.png
omsorg_oesterskoven_06.png
omsorg_oesterskoven_07.png
omsorg_oesterskoven_08.png
BEHANDLINGSCENTER ØSTERSKOVEN

Renovering og tilbygning

 

Nybyggeriet omfattede opførelse af et nyt senhjerneskadeafsnit - herunder etablering af 6 boliger/lejligheder med tilhørende fællesrum, træningskøkken, genoptræningsfaciliteter, personalerum, servicerum, lederkontor m.m.

Bygningsafsnittet er opført som muret byggeri, med træ/alu facadepartier samt fladt tag dækket med tagpap. Der har været fokus på at tilpasse facadeudtryk til de eksisterende forhold på en sådan måde, at bygningen samtidig fremstår med et nutidigt udtryk.

Indretningsmæssigt er bygningen bearbejdet i tæt dialog med fagpersonalet og i henhold til de nyeste behandlingsmæssige og pædagogiske principper. Eksempelvis er fordelingsgangen etableret som et varierende forløb med afvekslende rumhøjder. Rundt om i bygning er indarbejdet nicher til decentrale aktiviteter såsom træning, ophold og møder for pårørende, brugere og personale. Alle lejligheder, såvel som det fleksibelt indrettede fællesum - huset hjerte, har direkte adgang til det fri. Hele huset kan betjenes med lofthængt lift.

Renoveringen omfattede tagflader samt facader på eksisterende bygninger, med henblik på opfyldelse af aktuelle isoleringskrav. Herudover blev de enkelte afdelingskøkkener renoveret.

Program

Renovering af eksisterende institution - tag, facader og fælleskøkkener

Nyt senhjerneskadeafsnit

 

Klient

Spastikerforeningen

Region Nordjylland

 

Kontaktperson

Mogens Wiederholt, Spastikerforeningen

Vagn Aagaard Sørensen, Region Nordjylland

 

Samarbejdspartnere

Rådgivende Ingeniørfirma GRONTMIJ A/S, Aalborg

 

Type

Vundet prækval og tilbudsrunde

 

Byggesum

Kr. 18,0 mil.

 

Størrelse

638 kvm. nybyg.

2.930 kvm. renovering

 

Periode

2012 - 2013

 

Sted

Hobro

 

Status

Opført

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn

Byggeledelse