kultur_kulturhushimmer-01.png
KULTURCENTER HIMMERLAND

Hobro

 

Transformation af pakhuskompleks bestående af 3 sammenbyggede pahuse (idag henholdsvis reservedelslager og Himmerlands teater) til kulturcenter omfattende biograf, teater med kulisseværksted, udstillingsfaciliteter, restaurant, kunstnerboliger, etc.

Visionen er at skabe et samlet, slagkraftigt kulturcentrum for Mariagerfjord.

.

Den eksisterende bygningsmasse isoleres udvendigt og beklædes med lodretstillede lister på facade og tag, så der opstår en homogen bygningskrop. Den lette tilbygning som lægger sig på havnepladsen og indeholder foyer, restaurant og atelier, forsynes med en facade fortinsvis i glas. Her er udsigten mod havn og fjord og intet problem med solindfald. Den nederste del af facaden kan, på gode sommerdage, åbnes og skydes til side. De lukkede felter i facaden beklædes med vandretliggende, bejsede planker.

Taget rejser sig flere steder og danner en levende kontrast til den homogene baggrund. Tagkanten afsluttes med en smal zinkant. Den store biografsal på 1.sal er skudt ind i den eksisterende tagkonstruktion som en »svævende« boks. Boksens facaden mod havnen er klædt i lodretstillede, translysente paneler, der om aftenen vil fungerer som et »glødende« vartegn for bygningen.

Program

Transformation af pakhuskompleks til kulturcenter

 

Klient

Himmerlands Teater

 

Kontaktperson

Teaterleder Finn Hviid Bredahl

 

Samarbejdspartnere

-

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

-

 

Periode

2012

 

Sted

Hobro

 

Status

Skitseprojekt

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering