kultur_hobrokirke_01.png
kultur_hobrokirke_03.png
kultur_hobrokirke_02.png
kultur_hobrokirke_04.png
kultur_hobrokirke_05.png
kultur_hobrokirke_06.png
HOBRO KIRKE

Hobro

 

Facaden på G. Bindesbøll’s rød/gule teglstenskirke fra 1852, med de karakteristiske savtakkede murtinder, trængte for renovering.

 

Ved en nærmere detaljeret registrering af facadernes tilstand, blev det konstateret at syd - og vestfacaden havde store skader på mørtelfuger og teglsten.

Med specielrådgivning fra Center for Bygningsbevaring, Raadvad Centret, blev der udarbejdet en tilstandsrapport, som grundlage for restaureringsarbejdet.

Udbudsmaterialet har tillige været til udtalelse hos den Kgl. Bygningsinspektør samt Nationalmuseet, inden restaureringsarbejdet blev iværksat.

 

Restaureringsarbejdet omfattede, udover udskiftning af dårlige teglsten og dårlige mørtelfuger, en afvaskning af teglfacaderne, så de nye teglsten og fuger opnåede samme patina som de gamle, via det vaskevand som løber ned over facaden.

Teglstenen på vestfacaden havde en del skader i teglstenens glødeskal (yderste flade i teglstenen).

Facaden blev efterbehandlet med kalkvand for at styrke tegloverfladen.

Endelig udskiftedes gummifugerne om skibets vinduer, så disse nu fremstår i mørtel på stopværk.

 

Helt afgørende for udførelsen var, at der blev taget varer om bygningens kulturarv og unikke arkitektur, og på en sådan måde, at eksempelvis kirkens nyanskaffede 37 stemmige orgel, ikke led overlast i form af tilstøvning.

Samtidig skulle bygningen sideløbende kunne fortsætte sin kirkelige funktion.

Program

Restaurering og facadevedligeholdelse af kirkens teglstensfacade

 

Klient

Hobro Menighedsråd

 

Kontaktperson

Kirkeværge

Jens-Peder Pedersen

 

Samarbejdspartnere

RAADVAD

Center for Bygningsbevaring

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

Kr. 1,1 mil.

 

Størrelse

1.020 kvm. facade

 

Periode

2012 -2013

 

Sted

Hobro

 

Status

Udført

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn

Byggeledelse