kultur_gasmus_01.png
kultur_gasmus_02.png
GAS MUSEET

Hobro

 

Som det eneste museum i landet, formidler Gasmuseet historien om gasforsyningen i Danmark.

Museet udvikler sig i øjeblikket mod at blive et videns- og oplevelsescenter for energi, miljø og klima, der fremadrettet skal kunne give bud på fremtidens energiscenarier.

 

Opgaven bestod i at udbygge museet gennem inddragelse og udvidelse af hovedbygningens uudnyttede tagetage.

For at skabe tilstrækkelige funktionelle kvadratmeter, blev tagetagen udvidet med en nye kvist udbygninger.

 

De nye udstillingsrum blev forsynet med nye adgangs og flugtveje.

 

I forbindelse med hovedingang blev etableres ny glasoverdækning, samt malerbehandling af facader.

Program

Udvidese og nyindretning af tagetage .

Ny overdækning m.m. indgangsparti

 

Klient

Gasmuseet, Hobro

 

Kontaktperson

Hanne Thomsen, Direktør

 

Samarbejdspartnere

Hovedentreprenør

Ole Grøndlund a/s, Hobro

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

2,3 mil.

 

Størrelse

Ca. 200 kvm.

 

Periode

2010 - 2011

 

Sted

Hobro

 

Status

Udført

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn