bolig_drjensen_01.png
bolig_drjensen_02.png
bolig_drjensen_03.png
bolig_drjensen_04.png
DR. JENSENS GRUND

Hobro

 

Hobro Kommune ønskede i samarbejde med Hobro Boligforening, at opføre ny bebyggelse på den centralt belliggende grund - Dr. Jensens grund. Arealet var planlagt bebygget med 4 etagers boligbyggeri indeholdende ældreboliger med tilhørende servicearealer.

Onsild Å forløber langs grundstykkets østbegrænsning - og indgår som et atraktivt bolig- og byelement - og som et grønt bindeled mellem Vester Fjord og Mariager Fjord.

Facader opføres i tegl, i nært samspil med øvrige bygninger i området Efter afholdt licitation medførte konkurrenceforhold at projektet blev skrinlagt, og et alternativt projekt er efterfølgende opført af andre.

 

Program

67 ældreboliger samt servicearealer

 

Klient

Hobro Kommune

 

Kontaktperson

-

 

Samarbejdspartnere

Hobro Boligforening

Boplan A/S, Aalborg

Rådgivende Ingeniørfirma Tri-Consult A/S

 

Type

-

 

Byggesum

-

 

Størrelse

6.500 kvm.

 

Periode

2005

 

Sted

Hobro

 

Status

Efter endt licitation medførte konkurrenceforhold at projektet blev skrinlagt

 

Rolle

-

 

Ydelser

Skitsering