erhverv_cemtec_01.png
CEMTEC

Hobro

 

Cemtec - Center for Energi og Materiale Teknologi er en erhvervspark beliggende i Hobro. Cemtec danner fysisk ramme omkring Hydrogen Valley's aktiviteter, hvor også andre virksomheder kan leje sig ind. Hydrogen Valley er et non-profit videns- og erhvervscenter, der omsætter danske kliamvisioner til konkret handling med fokus på grønne gasser som brint og biogas.

Cemtec fungerer som inkubationshus for innovative virksomheder, og er initieret af daværende Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd.

 

Tegnestuen har siden 2011 stået for en række om- og tilbygningsopgaver ved centret. Herunder tilbygning af lagerfaciliteter og ombygning af eksisterende lokaler til test- og laboratoriefunktioner.

Program

Tilbygning

 

Klient

CEMTEC

 

Kontaktperson

Direktør Lars Udby

 

Samarbejdspartnere

Tri-Consult A/S

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

Ca. kr. 3,1 mil.

 

Størrelse

-.

 

Periode

2011 - 2014

 

Sted

Hobro

 

Status

Opført

 

Rolle

Totalrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn

Byggeledelse

 

 

FJORDEN arkitekter maa k/s Søndre Kajgade 16, st. 9500 Hobro :: info@arkfjorden.dk ::  T +45 9852 2218 ::  CVR 2941 2529