kultur_cafekaj_01.png
kultur_cafekaj_02.png
kultur_cafekaj_03.png
CAFE K

Hobro

 

Den eksisterende cafe og restaurant var indrettet i et historisk pakhus på Hobro havn.

Restauranten der ligger med udsigt over Hobro Havn/Mariager fjord havde brug for større lokaler og bedre, mere moderne køkkenfaciliteter.

 

Endvidere var der behov for et  selskabslokale, som kunne drives sideløbende og separant i forhold til cafe/restaurant.

Ønsket fra bygherre var, at den eksisterende arkitektur skulle bibeholdes og videreføres.

 

Det eksisterende indgangsparti og udendørs overdækning blev nedlagt.

Et nyt, centralt indgangsparti blev etableret som bindeled mellem til rn ny selskabsfløj, der udeformedes som en spejling af det oprindelige pakhus.

 

På bygningens bagside blev nyt køkkenet etableret. Det blev etableret som en nutidig servicebygning med adgang til køle-, frys- og lagerrum i nabobygningen inkl. servicegård.

Mod havnen blev anlag stor udesrveringsterrasse.

 

Program

Tilbygning af restaurant

 

Klient

Cafe K

 

Kontaktperson

Restaurantchef

Kim Vintersbølle

Bygningsejer

Ove Eriksen

 

Samarbejdspartnere

Tri -Consult a/s

Rådgivende Ingeniører, Hobro

Hovedentreprenør

Brdr. Nielsen a/s, Hobro

 

Type

Bygherrehenvendelse

 

Byggesum

-

 

Størrelse

-

 

Periode

2013

 

Sted

Hobro

 

Status

Opført

 

Rolle

Arkitektrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Projektering

Fagtilsyn