omsorg_kirketoft_01.png
omsorg_kirketoft_04.png
omsorg_kirketoft_02.png
omsorg_kirketoft_03.png
omsorg_kirketoft_05.png
BOTILBUD KIRKETOFTEN

Hobro

 

Det blev af Mariagerfjord Kommune besluttet, at flere tidligere bofællesskaber for ikke selvhjulpne psykisk og fysisk handicappede skulle samles i et bygningskompleks placeret i periferien af Hobro, nær Østerskoven: Bebyggelsen er opført i 4 selvstyrende boenheder. Boligerne er disponeret om et stort fællesrum med fælleskøkken, fælles ophold, samt adgang til overdækket udeterrasse m.m. Servicearealerne er placeret centralt i byggeriet, omfattende vaskeri, diverse servicerum, personalerum m.m. Byggeriet er opført med bagvægge og skillevægge i gips på stålskelet. Facaderne er udført med base af betonelement og afsluttet mod tagskiven i pudsbehandlet, let facadekonstruktion. Tagfladerne er dækket med tagpap. Facadepartier er i træ/alu system.

 

Program

28 ældre- /handicapboliger

 

Klient

Mariagerfjord Kommune

 

Kontaktperson

Leder Marian Remmen

 

Samarbejdspartnere

Rådgivende Ingeniørfirma Tri-Consult A/S

 

Type

Ingeniørhenvendelse

 

Byggesum

Kr. 38,0 mil.

 

Størrelse

2.650 kvm.

 

Periode

2006 - 2010

 

Sted

Hobro

 

Status

Opført

 

Rolle

Underrådgiver

 

Ydelser

Skitsering

Landskabsdesign

Projektering

Fagtilsyn

Byggeledelse