FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

Terndrup skole

Gennem prækvalifikation og tilbudsrunde fik tegnestuen i samarbejde med Rebild Arkitekterne tildelt totalrådgivningsopgaven vedrørende projektering og udførelse for til- og ombygningen af Terndrup skole og idrætscenter.

Projektspecifikationer

Ét samlet projekt.

Projekterne på skolen og idrætscenter (hal og svømmehal) realiseres som ét samlet projekt. Totalrådgivningen tager afsæt i skitseprojekt og intensioner fra godkendt visionsplan.

Fokuseres er primært på indskoling/SFO, udearealer og diverse ombygninger for tidssvarende lokaler til bl.a. kreative fag samt fysik og natur/teknik.

Idrætshallen og svømmehallen skal sammenbygges, hvor der foretages ændring af omklædningsrum og der etableres lokaler til motion og spinning samt arealoptimeres på ophold- og birum.

© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.