FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

SØDISBAKKE MARIAGER

Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Projektspecifikationer

Tegnestuen har udarbejdede dispositionsforslag for etablering af 66 nye boliger.

Efterfølgende har tegnestuen forestået ombygning af eksisterende bygninger benævnt Tårnly og Fjordblink, samt enkelte øvrige bygninger.

Tårnly omfattede ombygning og indretning af 10 boliger og fællesrum fordelt over to etager. I tagetagen blev tillige disponeret fællesarealer.

Fjordblink omfattede ombygning og indretning af 4 2-rums boliger samt etablering af fællesrum og kontor.

I fredsskoven nær Sødisbakke er disponeret etablering af svæve-/oplevelsesbane for stedets beboere.

Det nuværende bygningsanlæg på Sødisbakke omfatter bl.a. et nedlagt vandtårn som oprindeligt betjente Mariager by. Bygningen er blevet facaderenoveret og ombygget til oplevelses-/udsigtstårn ligeledes for beboerne på Sødisbakke.

Udvidelse af administrationen i uudnyttet tagetage, blev afsluttet i 2013.

Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.