FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

ROSENDALSKOLEN

Rosendalskolen, Hobro - Nye undervisningsafsnit, samt ombygning, udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter.

Projektspecifikationer

Siden 2005 er skolen løbende blevet udvidet med nyt faglokaleafsnit og undervisningsafsnit.

I forbindelse med skolesammenlægninger i 2011, er skolen blevet yderligere udvidet gennem retablering af faciliteter fra andre skoler.

Sideløbende er der sket modernisering og udvidelse af lærerværelse, kantine, elevcafe, gymnastiksal, SFO og undervisningslokaler, ligesom udearealerne er blev omlagt.

De nye afsnit er blevet til over flere omgange og har derfor fået selvstændige arkitektoniske udtryk, der dog er afstemt og ført i sammenhæng med det eksisterende.

Materialerne veksler mellem mursten, metal og eternit.

Der har hele vejen igennem været særlig fokus på at forme trykke rammer for fællesskab og på solide og slidstærke løsninger, der lægger op til et minimum af vedligeholdelse.


Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.