FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

DR. JENSENS GRUND

Hobro Kommune ønskede i samarbejde med Hobro Boligforening, at opføre ny bebyggelse på den centralt belliggende grund - Dr. Jensens grund.

Projektspecifikationer

Arealet var planlagt bebygget med 4 etagers boligbyggeri indeholdende ældreboliger med tilhørende servicearealer.

Onsild Å forløber langs grundstykkets østbegrænsning - og indgår som et atraktivt bolig- og byelement - og som et grønt bindeled mellem Vester Fjord og Mariager Fjord.

Facader opføres i tegl, i nært samspil med øvrige bygninger i området Efter afholdt licitation medførte konkurrenceforhold at projektet blev skrinlagt, og et alternativt projekt er efterfølgende opført af andre.

Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.