FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

CAFE K

Den eksisterende cafe og restaurant var indrettet i et historisk pakhus på Hobro havn.

Projektspecifikationer

Restauranten der ligger med udsigt over Hobro Havn/Mariager fjord havde brug for større lokaler og bedre, mere moderne køkkenfaciliteter.

Endvidere var der behov for et  selskabslokale, som kunne drives sideløbende og separant i forhold til cafe/restaurant.

Ønsket fra bygherre var, at den eksisterende arkitektur skulle bibeholdes og videreføres.

Det eksisterende indgangsparti og udendørs overdækning blev nedlagt.

Et nyt, centralt indgangsparti blev etableret som bindeled mellem til rn ny selskabsfløj, der udeformedes som en spejling af det oprindelige pakhus.

På bygningens bagside blev nyt køkkenet etableret. Det blev etableret som en nutidig servicebygning med adgang til køle-, frys- og lagerrum i nabobygningen inkl. servicegård.

Mod havnen blev anlag stor udesrveringsterrasse.

Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.