FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

BOTILBUD KIRKETOFTEN

Det blev af Mariagerfjord Kommune besluttet, at flere tidligere bofællesskaber for ikke selvhjulpne psykisk og fysisk handicappede skulle samles i et bygningskompleks placeret i periferien af Hobro, nær Østerskoven.

Projektspecifikationer

Bebyggelsen er opført i 4 selvstyrende boenheder. Boligerne er disponeret om et stort fællesrum med fælleskøkken, fælles ophold, samt adgang til overdækket udeterrasse m.m. Servicearealerne er placeret centralt i byggeriet, omfattende vaskeri, diverse servicerum, personalerum m.m. Byggeriet er opført med bagvægge og skillevægge i gips på stålskelet. Facaderne er udført med base af betonelement og afsluttet mod tagskiven i pudsbehandlet, let facadekonstruktion. Tagfladerne er dækket med tagpap. Facadepartier er i træ/alu system.

Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.