BØRNEHAVEN FARVERVÆNGET

Børnehaven Farvervænget mangledplads til vuggestue, tillige var der ønske om renovering af 2 børnehave grupperum.

Projektspecifikationer

Projektperioden var, fra bygherrehenvendelse til ibrugtagning, på kun 4 måneder og måtte udføres  over en vinter, og således omfattet af udgifter til vinterforanstaltninger.

Tilbygningen indeholdende nyt grupperum og uopvarmet krybberum. Endvidere udførtes ombygning af eksisterende gbørnehaverupperum og toiletter, herunder etablering af personaletoilet.

Endelig blev facadepartierne i fællesrummet renoveret. Såvel nybygning som eksisterende bygning blev indrettet med nye garderobe-, depot- og tørreskabe, nye pusleborde samt skærmvægge.

Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.