FJORDEN arkitekter og 1:1 Byggerådgivning ApS forener deres erfaring, viden og dynamik til en ny tegnestue med navnet F1 Arkitekter ApS, i Hobro pr. 01.01.2023.

BEHANDLINGSCENTER ØSTERSKOVEN

Nybyggeriet omfattede opførelse af et nyt senhjerneskadeafsnit - herunder etablering af 6 boliger/lejligheder med tilhørende fællesrum, træningskøkken, genoptræningsfaciliteter, personalerum, servicerum, lederkontor m.m.

Projektspecifikationer

Bygningsafsnittet er opført som muret byggeri, med træ/alu facadepartier samt fladt tag dækket med tagpap. Der har været fokus på at tilpasse facadeudtryk til de eksisterende forhold på en sådan måde, at bygningen samtidig fremstår med et nutidigt udtryk.

Indretningsmæssigt er bygningen bearbejdet i tæt dialog med fagpersonalet og i henhold til de nyeste behandlingsmæssige og pædagogiske principper. Eksempelvis er fordelingsgangen etableret som et varierende forløb med afvekslende rumhøjder. Rundt om i bygning er indarbejdet nicher til decentrale aktiviteter såsom træning, ophold og møder for pårørende, brugere og personale. Alle lejligheder, såvel som det fleksibelt indrettede fællesum - huset hjerte, har direkte adgang til det fri. Hele huset kan betjenes med lofthængt lift.

Renoveringen omfattede tagflader samt facader på eksisterende bygninger, med henblik på opfyldelse af aktuelle isoleringskrav. Herudover blev de enkelte afdelingskøkkener renoveret.


Andre referencer

No items found.
© 2022 Fjorden Arkitekter. All right reserved.