aktuelt

2017

2014

Ny sag på vej

Dato

Tekst

JULEN 2016

20.12.2016

FJORDEN arkitekter ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Hobro Efterskole, Skjellerup

20.07.2016

TILLYKKE med rejsegildet til bygherren - Hobro Efterskole.

Hobro Efterskole opfører ny administrationsfløj.

Planlagt ibrugtagning er sat til medio september 2016.

Busterminalen - tæt på færdig

18.07.2016

Sidste færdiggørelsesarbejder pågår, for at være helt klar til indvielsen af Hobro Bymidte projektet den 12. august.

Sødisbakke Mariager - Tilbygning til Bøgely

18.07.2016

Efter afholdt licitation på opgaven, påbegyndes byggearbejder den 1. august 2016, med forventet aflevering til februar 2017.

Omfatter ca 320 m2 nybyggeri indeholdende grupperum, værksteder, fælles opholdsrum, køkken, administration/møderum samt. nødv. servicerum.

Nybyggeri udføres sammenbygget med eksist. bygning.

AMBU SCENE - Hobro - IDESKITSE

15.06.2016

Ideskitse for etablerig af permanent scene på AMBUPLADSEN i Hobro.

Udført i samarbejde med ambukomiteen v./ Torben Ladefoged

Rejsegilde - Busterminalen Hobro

31.03.2016

I høj solskin blev rejsekransen monteret.

TILLYKKE til bygherren - Mariagerfjord Kommune

God Jul og Godt Nytår

FJORDEN arkitekter ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår.

Busterminalen Hobro

November 2015

Byggeriet blev påbegyndt ultimo oktober for opførelse af den nye Busterminal.

Piloteringsartbejdet blev udført i uge 48, arbejder vedr. etablering af terrændæk pågår.

Montering af stålspær samt tagkassetter er planlagt udført januar 2016.

Byggeriet er planlagt afleveret medio maj 2016.

Elevatorbygning Søndre Skole, Hobro

September 2015

Elevatorbygning samt ny handicaprampe afleveret og indviet.

Elevatorbygning Kulturskolen, Hobro

Juli 2015

I eksisterende trapperum, er etableret handikaplift, for servicering af Kulturskolen.

Tillige er der etableret ny handikaprampe  i forbindelse med hovedtrappe adgangen.

Boform Brovst

Maj 2015

Tegnestuen er blevet prækvalificeret til at byde på totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af botilbuddet Boform Brovst i Nordjylland. 

5 firmaer er prækvalificeret. De resterende 4 er: Friis & Moltke A/S, COWI A/S, Rambøll A/S og Arkitektfirmaet NORD A/S.

ARKIVET

April 2015

Rud Thygesen Arkivet i Hobro arbejder mod at inddrage en uudnyttet tagetage.

Tegnestuen har udført skitseprojekt, der samtidig viser, hvordan Arkivet og Kunstetagerne kan bindes bedre sammen.

ARDEN SKOLE

April 2015

Tegnestuen har udformet et visionsprojekt for om- og tilbygning af Arden Skole og har efterfølgende, i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, udført udbud af Bygherrerådgivning i henhold til SKI-aftale.

DGNB

Marts 2015

Tegnestuen har gennem efteruddannelse fået opdateret sin viden omkring DGNB - bærerdygtighedscertificering.

Vi arbejder i øjeblikket på to projekter, som udføres med udgangspunkt i DGNB-standarden - henholdsvis Sødisbakke afsnit C for Region Nordjylland og Hobro ny busterminal for Mariagerfjord Kommune.

FYRKAT FORMIDLINGSCENTER

Februar 2015

Tegenstuen har færdiggjort og præsenteret sit forslag til visionsprojekt for et nyt formidlingscenter ved vikinge-ringborgen Fyrkat. 

Please reload

2015

2016

GLÆDELIG JUL!

December 2014

Tegnestuen siger tak for i år og ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

TANDLÆGEKLINIK i Terndrup

December 2014

Ombygning af tandlægeklinikken i Terndrup, med Rebild Kommune som bygherre, er nu ved vejs ende, og klinikken er nu klar til at modtage patienter.

DS ARENA, Hobro

December 2014

I forbindelse med Hobro IK's indtræden i Superligaen er der opstået behov for forbedring af de fysiske forhold omkring Hobro Idrætscenter og stadion.

 

SYSTEMATIC A/S, Farnborough, England

December 2014

Tegnestuen har fungeret som konsulent i forbindelse med indretningen af nye kontorfaciliteter til Systematic A/S i Farnborough syd for London.

Kontoret er netop taget i brug.

BLÅ KORS, Hobro - Tilbygning

November 2014

I samarbejde med totalentreprenør Ole Grønlund, as - Hobro, pågår skitsering og projektering af ca. 400 m2 tilbygning, indeholdende værksted, fitnesrum, møderum samt opholdsrum.

SØDISBAKKE i Mariager - Totalentrepriseudbud

November 2014

Tegnestuen har indgået aftale med Region Nord om udarbejdelse af totalentrepriseudbud på om- og tilbygning af Bygning C - ventes udsendt ultimo februar 2015.

ARDEN SKOLE - Visionsprojekt

November 2014

Med Mariagerfjord Kommune har tegnestuen indgået aftale om at udarbejde visionsprojekt for om- og tilbygning. Projektet skal danne grundlag for udbud af bygherrerådgivning i henhold til SKI-aftale.

RÅDHUS afdeling i Nørager - Prækvalificering

Oktober 2014

Med totalentreprenør Bjarne Brath A/S, Hadsund, er tegnestuen prækvalificeret til at give bud på opførelse af ny administrationsbygning i Nørager for Rebild Kommune.

Konkurrenceforslag afleveres medio januar 2015.

HOBRO KIRKECENTER - indbudt konkurrence

September 2014

Tegenstuen deltager i konkurrencen om udvidlese af Hobro Kirkecenter.

FYRKAT Formidlingscenter, Hobro

September 2014

I folængelse af arbejdet med at få de norderupæiske vikingeborge optaget på UNESCO's liste er tegnestuen involveret i projektet med at skitsere/disponere et formidlingscenter for Fyrkat af internationalt tilsnit

Projektet faciliteres af Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Manto a/s og Bysted a/s.

VÆKSTHUS - TREPAS Hald Ege

Februar 2014

Tegenstuen er sammen med Arkitektfirmaet Smærup & Wessman A/S og Rådgivende ingeniørfirma Reeholm & Bredahl A/S blevet prækvalificeret til at byde på et nyt væksthus ved Trepas i Hald Ege for Viborg Kommune.

OM- OG TILBYGNING AF TERNDRUPS SKOLE

Januar 2014

FJORDEN arkitekter har i samarbejde med REBILD arkitekterne vundet priskonkurrencen, udskrevet af Rebild Kommune. Ingeniørrådgiver på opgaven er Brix og Kamp, Aalborg. Havearkitekt er Hanne Egebjerg, Aalborg

TANDPLEJEN TERNDRUP

Januar 2014

Projektering vedr. om- og tilbygning af tandlægeklinikken pågår.

Please reload

2013

GOD JUL OG GODT NYTÅR!

December 2013

Tegenstuen ønsker godt jul og godt nytår. Vi glæder os til at fortsætte samarbejder og projektudvikling i et nye år.

TANDPELEJN STØVRING

December 2013

Byggearbejder pågår efter tidsplanen, og begunstiget af den milde vinter.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM

November 2013

Licitation vedr. facaderenovering er afholdt, byggearbejder ventes påbegyndt efter tidsplanen.

Please reload

FJORDEN arkitekter maa k/s Søndre Kajgade 4, 9500 Hobro :: info@arkfjorden.dk ::  T +45 9852 2218 ::  CVR 2941 2529